TERMINARZ SENSAS CHALLENGE 2022
20.03 ŁOWISKO OKOŃ Częstochowa – Sławek 690 227 995
 3.04 JAGODNO – Kamil 518 201 012 (termin może ulec zmianie)
16.04 KANAŁ BYDGOWSKI NAKŁO  – Krzysiek 691 476 730
18.04 ŁOWISKO OKOŃ Częstochowa (Lany poniedziałek z Sensas) – Sławek 690 227 995
7.05 ŚWIERKOCIN RZEKA WARTA – Marcin 782 887 893
11.06 JASTRZĄB – Kamil 518 201 012
16.07 KĘDZIERZYN KOŹLE RZEKA ODRA – Sławek 690 227 995
20.08 ROSZKÓW  – Marcin 782 887 893
FINAŁ
1-2.10 ŁOWISKO OKOŃ Częstochowa – Sławek 690 227 995

II. Wpisowe i nagrody w eliminacjach
1.   Wpisowe od każdego z uczestników na SC to 180zł.
2.   Z wpisowego opłacamy łowisko, posiłki oraz nagrody.
3.   Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje kosz Sensas Nanoflex D36.
4.   Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 2-6 przy frekwencji do 40 startujących lub zawodnicy z miejsc 2-10 przy ponad 40 startujących otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu firmy Sensas.
III. Limity zanęt i przynęt
1.   Na SC obowiązują standardowe limity zanęt i przynęt zgodne z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW, to jest 20l zanęty, gliny itp. oraz 2,5l robaków.
2.   W uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić obowiązujące limity.
IV. Zasady rozgrywania zawodów
1.   Zawody eliminacyjne rozgrywane są w jednej, czterogodzinnej turze.
2.   Obowiązują Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.
3.   Harmonogram zawodów eliminacyjnych:
7.20 Potwierdzenie uczestnictwa zawodników
7.30 Odprawa
8.00 Losowanie stanowisk
10.20 – I sygnał – nęcenie
10.30 – II sygnał – rozpoczęcie zawodów
14.25 – III sygnał – 5 minut do końca zawodów
14.30 – IV sygnał – koniec pierwszej tury
15.15 – Posiłek
15.30 – Ogłoszenie wyników
V. Finał Sensas Challenge 2022
1.   Prawo startu w finale ma pierwsza 15 z każdych zawodów eliminacyjnych.
2.   Jeżeli któryś z zawodników sklasyfikowanych w pierwszej 15 zapewnił sobie wcześniej start w finale, prawo startu otrzymuje kolejny zawodnik w klasyfikacji.
3.   Finał rozegrany zostanie w dwóch 4 godzinnych turach.
4.   Finał poprzedzony zostanie nieobowiązkowym piątkowym treningiem.
5.   Start w finale Sensas Challenge 2022 jest bezpłatny.
6.   Nagrodą główną w finale jest pak z tyczką Sensas Nano 5G Parallel 94 XL SW.
7.   Zawodnicy z miejsc 2-10 otrzymają cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu firmy Sensas.
VI. Informacje dodatkowe
1.   Osoby, które zgłaszają się na zawody wędkarskie z cyklu Sensas Challenge (eliminacje, finał) zgadzają się tym samym na publikację imion, nazwisk oraz wizerunku w postaci zdjęć na stronach internetowych, Facebooku związanych z tymi imprezami na terenie Unii Europejskiej.
2.   Zgłoszenia będą przyjmowane nie wcześniej niż 30 dni przed zawodami.
3.   W pierwszej kolejności organizator przyjmuje zgłoszenia na zawody od klubów Sensas, osób zaprzyjaźnionych, partnerów handlowych itp. Pozostałe osoby przyjmowane są w zależności od pojemności łowiska.
4.   Ze względu na sytuację epidemiczną organizator zastrzega sobie możliwość odwoływania zawodów i zmieniania ich terminów.