TERMINARZ SENSAS CHALLENGE 2022

20.03 ŁOWISKO OKOŃ Częstochowa – Sławek 690 227 995

 3.04 JAGODNO – Kamil 518 201 012 (termin może ulec zmianie)

16.04 KANAŁ BYDGOWSKI NAKŁO  – Krzysiek 691 476 730

18.04 ŁOWISKO OKOŃ Częstochowa (Lany poniedziałek z Sensas) – Sławek 690 227 995

7.05 ŚWIERKOCIN RZEKA WARTA – Marcin 782 887 893

11.06 JASTRZĄB – Kamil 518 201 012

16.07 KĘDZIERZYN KOŹLE RZEKA ODRA – Sławek 690 227 995

20.08 ROSZKÓW  – Marcin 782 887 893

FINAŁ

1-2.10 ŁOWISKO OKOŃ Częstochowa – Sławek 690 227 995

II. Wpisowe i nagrody w eliminacjach

1.   Wpisowe od każdego z uczestników na SC to 180zł.

2.   Z wpisowego opłacamy łowisko, posiłki oraz nagrody.

3.   Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje kosz Sensas Nanoflex D36.

4.   Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 2-6 przy frekwencji do 40 startujących lub zawodnicy z miejsc 2-10 przy ponad 40 startujących otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu firmy Sensas.

III. Limity zanęt i przynęt

1.   Na SC obowiązują standardowe limity zanęt i przynęt zgodne z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW, to jest 20l zanęty, gliny itp. oraz 2,5l robaków.

2.   W uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić obowiązujące limity.

IV. Zasady rozgrywania zawodów

1.   Zawody eliminacyjne rozgrywane są w jednej, czterogodzinnej turze.

2.   Obowiązują Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.

3.   Harmonogram zawodów eliminacyjnych:

7.20 Potwierdzenie uczestnictwa zawodników

7.30 Odprawa

8.00 Losowanie stanowisk

10.20 – I sygnał – nęcenie

10.30 – II sygnał – rozpoczęcie zawodów

14.25 – III sygnał – 5 minut do końca zawodów

14.30 – IV sygnał – koniec pierwszej tury

15.15 – Posiłek

15.30 – Ogłoszenie wyników

V. Finał Sensas Challenge 2022

1.   Prawo startu w finale ma pierwsza 15 z każdych zawodów eliminacyjnych.

2.   Jeżeli któryś z zawodników sklasyfikowanych w pierwszej 15 zapewnił sobie wcześniej start w finale, prawo startu otrzymuje kolejny zawodnik w klasyfikacji.

3.   Finał rozegrany zostanie w dwóch 4 godzinnych turach.

4.   Finał poprzedzony zostanie nieobowiązkowym piątkowym treningiem.

5.   Start w finale Sensas Challenge 2022 jest bezpłatny.

6.   Nagrodą główną w finale jest pak z tyczką Sensas Nano 5G Parallel 94 XL SW.

7.   Zawodnicy z miejsc 2-10 otrzymają cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu firmy Sensas.

VI. Informacje dodatkowe

1.   Osoby, które zgłaszają się na zawody wędkarskie z cyklu Sensas Challenge (eliminacje, finał) zgadzają się tym samym na publikację imion, nazwisk oraz wizerunku w postaci zdjęć na stronach internetowych, Facebooku związanych z tymi imprezami na terenie Unii Europejskiej.

2.   Zgłoszenia będą przyjmowane nie wcześniej niż 30 dni przed zawodami.

3.   W pierwszej kolejności organizator przyjmuje zgłoszenia na zawody od klubów Sensas, osób zaprzyjaźnionych, partnerów handlowych itp. Pozostałe osoby przyjmowane są w zależności od pojemności łowiska.

4.   Ze względu na sytuację epidemiczną organizator zastrzega sobie możliwość odwoływania zawodów i zmieniania ich terminów.